نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

یافته‌های محققان دانشگاه تهران درباره درصد تغییرات میانگین سالانه جریان...

محققان دانشگاه تهران پس از بررسی جریان رودخانه‌های ایران در رودخانه‌هایی که بیش از ۳۰ سال داده داشتند،...

مهلت ثبت‌نام متقاضیان پذیرش استعداد درخشان در دوره دکتری دانشکده‌های...

مهلت ثبت‌نام متقاضیان پذیرش استعداد درخشان در دوره دکتری دانشکده‌های جدیدالتأسیس دانشگاه تهران تمدید شد |...

بازدید علمی و آموزشی از پارک علم و فناوری برگزار شد.

در تاریخ یکشنبه ۱۴۰۱/۸/۲۲ با همکاری روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران دومین بازدید علمی و...

جزئیات پذیرش دانشجوی استعداد درخشان در دوره دکتری دانشکده حکمرانی دانشگاه...

جزئیات پذیرش دانشجوی استعداد درخشان در دوره دکتری دانشکده‌های جدیدالتأسیس دانشگاه تهران اعلام شد | مهلت...

چاپ کتاب «حکمرانی؛ رهیافتها و فناوری‌ها» در انتشارات دانشگاه تهران

چاپ کتاب «حکمرانی؛ رهیافتها و فناوری‌ها» در انتشارات دانشگاه تهران + اطلاعات کتاب

برگزاری اولین مدرسه تابستانی حکمرانی

دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران برگزار می کند "اولین مدرسه تابستانی حکمرانی" به گزارش روابط عمومی دانشکده...

استادیار دانشگاه تهران عضو هیئت تحریریه یک مجله معتبر بین‌المللی با ضریب...

استادیار دانشگاه تهران عضو هیئت تحریریه یک مجله معتبر بین‌المللی با ضریب تأثیر ۱۲.۲ شد

اساتید همکار و گروه ها اساتید همکار و گروه ها

نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب

مرکز آموزش های آزاد و پژوهش های کاربردی

خدمات خدمات

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

لینک مراکز همکار لینک مراکز همکار